VEĆI PROJEKTI KOJE SMO REALIZOVALI ILI SMO UČESTVOVALI U NJIHOVOJ REALIZACIJI

WinŠped.log 2015

Veb-sajt aplikacije

Program "WinŠped.log 2015" namenjen je firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija), međunarodnom logistikom i spoljnom trgovinom uopšte. Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje ove firme svakodnevno obavljaju. Preko 20 godina iskustva u razvoju poslovnih aplikacija, kao i aplikacija namenjenih špediterskim firmama, garantuju kvalitet i pouzdanost. Program "WinŠped.log 2015" je nastao kao naslednik prethodne verzije programa "WinŠped 2" i to prvenstveno uz pomoć sugestija naših korisnika.

Program je podeljen u više celina (modula):

 • WinŠped 3 - modul za obradu i elektronsko podnošenje (EPD) carinskih isprava
 • NCTS - obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu
 • Magacini - modul namenjen prvenstveno automatizaciji vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina
 • Fakturisanje - automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula
 • PUR/PIR - automatizovano vođenje evidencije o privremeo uvezenoj robi - aktivno oplemenjivanje i nepromenjeno stanje
 • Opšti - opšti modul koji sadrži bazu podataka o komitentina, korisnicima programa, šifarnike, podešavanja programa i sl.

Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini (EPD)
D-broj zapisnika o verifikaciji programa kod Uprave carina: 148-29-092-02-259/2/2015 od 27.11.2015.
Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden je na par klikova mišem! 

WinŠped carinska tarifa (za Android)

Набавите на Google Play

Aplikacija predstavlja pretraživač carinske tarife i namenjena je prvenstveno firmama koje obavljaju spoljnotrgovinsku delatnost (uvoz, izvoz, usluga špedicije…).

Kalkulator carinskih dažbina mogu koristiti pravna lica, za proračun uvoznih dažbina za robu koju uvoze, kao i fizička lica, za proračun dažbina za robu koju unose preko graničnog prelaza (drumski, luka, aerodrom) ili je poštom primaju iz inostranstva.

Pretraga liste obrade Pan-evro-mediteranske konvencije (PEM), pruža informacije izvoznicima o neophodnim stepenima i 
vrstama obrade, kako bi roba koju proizvode ispunila uslov za sticanje preferencijalnog porekla i izdavanje uverenja EUR.1.

Pretraga je maksimalno pojednostavljena, kako bi se što brže i lakše dobila jasna i pregledna informacija.

WinŠped.PUR (aktivno oplemenjivanje, privremeni uvoz...)

Preuzmi demo verziju

Aplikacija omogućava korisnicima jednostavno vođenje evidencije o robi u postupku aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza.

Ova aplikacija je izdvojeni, samostalni program, nastao od modula "PUR/PIR" programa "WinŠped.log 2015". Modul je u uspešnoj upotrebi više od 5 godina i koriste ga špediterske firme, koje ove vrste evidencija uslužno vode svojim komitentima. Zbog velikog interesovanja firmi koje konkretno sprovode ove postupke, odlučili smo da modul "PUR/PIR" izdvojimo kao posebnu aplikaciju i u potpunosti je prilagodimo porebama ovih preduzeća.

Program je prvenstveno namenjen preduzećima koje se bave tzv. „lohn“ poslovima, a koje za svoje potrebe, same žele da vode evidencije o privremeno uvezenoj robi.

Program omogućava kompletno vođenje evidencije o robi, počevši od izrade zahteva, preko obrade isporuka, razduženja, po potrebi i automatskog formiranja JCI, sve do formiranja obrasca za završetak postupka („okončanja“)!
Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih proizvodnih normativa, moguće je kreiranje najrazličitijih izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i izveštaja o realizaciji izvoza dobijenih proizvoda.
Aplikacijom je moguće kreirati i izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i završetka (okončanja) postupaka.
Realizovana je mogućnost uvoza podataka (faktura, specifikacija RM i DP, normativa itd.) iz Excel tabele ili CSV fajla. Moguć je i izvoz podataka u ove formate. Po zahtevu i potrebi korisnika, moguća je realizacija uvoza i izvoza podataka i sa drugim formatima.

Novim korisnicima je omogućen besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!
Program zahteva on-line aktivaciju!

NAPOMENE:
- Za sada je u aplikaciji realizovana mogućnost vođena evidencije robe u postupku aktivnog oplemenjivanja (E01 i E02)
- U planu je realizacija i ostalih postupaka i to redom: postupak privremenog uvoza (E07 i E09) - u završnoj fazi realizacije, pa zatim i postupci privremenog izvoza (E10 i E11), kao i pasivnog oplemenjivanja (E05 i E06).  

WinŠped carinska tarifa online

Veb-sajt aplikacije

Sa idejom da firmama koje obavljaju spoljnotrgovinsku delatnost olakšamo snalaženje u moru podataka, koje regulišu razni propisi vezani za uvoz i izvoz robe u Republici Srbiji, realizovali smo on-line portal za pretragu Carinske tarife.
Aplikacija "WinŠped carinska tarifa" objedinjuje sva dokumenta vezana za određivanje kompletnih uvoznih dažbina za robu, kao i uslova uvoza i izvoza uopšte, a pretraga je maksimalno pojednostavljena, kako bi se što brže i lakše dobila jasna i pregledna informacija.

Aplikaciji možete pristupiti preko sledećeg linka: http://carinska.tarifa.winsped.com

U aplikaciji su Zakon o carinskoj tarifi i Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife upareni sa sledećim propisima:

 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o akcizama
 • Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih polјoprivrednih proizvoda
 • Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina
 • Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli
 • Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane
 • Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno zakonu o zdravlju bilja ili zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili zakonu o sredstvima za zaštitu bilja
 • Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
 • Sporazum CEFTA
 • Sporazum EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom
 • Web-fakture

  Veb-sajt aplikacije

  Aplikacija omogućava korisnicima on-line izradu, štampu i evidenciju faktura i namenjena je prvenstveno manjim firmama, koje ne vode sopstveno knjigovodstvo, već samo ispostavljaju fakture komitentima. 
  Pokušali smo da što više pojednostavimo aplikaciju i da je fokusiramo prvenstveno na obradu i štampu fakture. Takođe, pošto većina korisnika ima iskustva u radu sa klasičnim (tzv. desktop) aplikacijama, pokušali smo da aplikaciji u što većoj meri zadržimo izgled i funkcionalnost desktop aplikacije, uz realizaciju svih prednosti web aplikacija. On-line rad i web aplikacije, omogućavaju veliku fleksibilnost, jer korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je izrada i evidencija faktura doslovno moguća i na mobilnim platformama ili tablet uređajima! 
  Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se u aplikaciju prijavljuju pomoću korisničkog imena i lozinke, pa su podaci na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenim licima.

  Carinska skladišta online

  Veb-sajt aplikacije

  Aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.
  Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa
  "Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu" (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije

  On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer nije potrebna nikakva instalacija programa, niti je korisnik uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je rad doslovno moguć i na mobilnim platformama ili tablet uređajima! Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se u aplikaciju prijavljuju pomoću korisničkog imena i lozinke, pa su podaci na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenim licima.

  WinŠped 2

  Program za obradu i elektronsko podnošenje isprava u carinskom postupku. Program "WinŠped 2" je namenjen prvenstveno firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija).

  Aplikacija je bila u upotrebi od 2004. do 2016. godine. Dalji razvoj i održavanje ove aplikacije su obustavljeni, jer je aplikacija zamenjena novijom i modernijom aplikacijom "WinŠped.log 2015". 
  Program nije više u ponudi novim korisnicima!

  Drugi manji projekti

  Sem navedenih većih projekata, uspešno smo realizovali i brojne druge aplikacije, veb-sajtove, veb-servise i svojim klijentima pružali najraznovrsnije usluge iz oblasti informacionih tehnologija.

  Ukoliko ste zainteresovani za neku od naših IT usluga, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme na ovom veb-sajtu!