VEĆI PROJEKTI KOJE SMO REALIZOVALI

WinŠped.log 2015

Veb-sajt aplikacije

Program "WinŠped.log 2015" namenjen je firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija), međunarodnom logistikom i spoljnom trgovinom uopšte. Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje ove firme svakodnevno obavljaju. Preko 20 godina iskustva u razvoju poslovnih aplikacija, kao i aplikacija namenjenih špediterskim firmama, garantuju kvalitet i pouzdanost. Program "WinŠped.log 2015" je nastao kao naslednik prethodne verzije programa "WinŠped 2" i to prvenstveno uz pomoć sugestija naših korisnika.

Program je podeljen u više celina (modula):

  • WinŠped 3 - modul za obradu i elektronsko podnošenje (EPD) carinskih isprava
  • NCTS - obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu
  • Magacini - modul namenjen prvenstveno automatizaciji vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina
  • Fakturisanje - automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula
  • PUR/PIR - automatizovano vođenje evidencije o privremeo uvezenoj robi - aktivno oplemenjivanje i nepromenjeno stanje
  • Opšti - opšti modul koji sadrži bazu podataka o komitentina, korisnicima programa, šifarnike, podešavanja programa i sl.

Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini (EPD)
D-broj zapisnika o verifikaciji programa kod Uprave carina: 148-29-092-02-259/2/2015 od 27.11.2015.
Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden je na par klikova mišem! 

WinŠped carinska tarifa (za Android)

Набавите на Google Play

Aplikacija predstavlja pretraživač carinske tarife i namenjena je prvenstveno firmama koje obavljaju spoljnotrgovinsku delatnost (uvoz, izvoz, usluga špedicije…).

Kalkulator carinskih dažbina mogu koristiti pravna lica, za proračun uvoznih dažbina za robu koju uvoze, kao i fizička lica, za proračun dažbina za robu koju unose preko graničnog prelaza (drumski, luka, aerodrom) ili je poštom primaju iz inostranstva.

Pretraga liste obrade Pan-evro-mediteranske konvencije (PEM), pruža informacije izvoznicima o neophodnim stepenima i 
vrstama obrade, kako bi roba koju proizvode ispunila uslov za sticanje preferencijalnog porekla i izdavanje uverenja EUR.1.

U aplikaciji se koriste javno dostupni podaci iz dokumenata objavljenih na internet stranicama Uprave carina Republike Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Aplikacija povezuje podatke iz više izvora, pregledno ih grupiše, sortira i vrši njihov prikaz na upit korisnika.

Pretraga je maksimalno pojednostavljena, kako bi se što brže i lakše dobila jasna i pregledna informacija.

Carinska skladišta online

Veb-sajt aplikacije

Aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.
Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa
"Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu" (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije

On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer nije potrebna nikakva instalacija programa, niti je korisnik uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je rad doslovno moguć i na mobilnim platformama ili tablet uređajima! Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se u aplikaciju prijavljuju pomoću korisničkog imena i lozinke, pa su podaci na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenim licima.

Web-fakture

Veb-sajt aplikacije

Aplikacija omogućava korisnicima on-line izradu, štampu i evidenciju faktura i namenjena je prvenstveno manjim firmama, koje ne vode sopstveno knjigovodstvo, već samo ispostavljaju fakture komitentima. 
Pokušali smo da što više pojednostavimo aplikaciju i da je fokusiramo prvenstveno na obradu i štampu fakture. Takođe, pošto većina korisnika ima iskustva u radu sa klasičnim (tzv. desktop) aplikacijama, pokušali smo da aplikaciji u što većoj meri zadržimo izgled i funkcionalnost desktop aplikacije, uz realizaciju svih prednosti web aplikacija. On-line rad i web aplikacije, omogućavaju veliku fleksibilnost, jer korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je izrada i evidencija faktura doslovno moguća i na mobilnim platformama ili tablet uređajima! 
Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se u aplikaciju prijavljuju pomoću korisničkog imena i lozinke, pa su podaci na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenim licima.

WinŠped 2

Program za obradu i elektronsko podnošenje isprava u carinskom postupku. Program "WinŠped 2" je namenjen prvenstveno firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija).

Aplikacija je bila u upotrebi od 2004. do 2016. godine. Dalji razvoj i održavanje ove aplikacije su obustavljeni, jer je aplikacija zamenjena novijom i modernijom aplikacijom "WinŠped.log 2015". 
Program nije više u ponudi novim korisnicima!

Drugi manji projekti

Sem navedenih većih projekata, uspešno smo realizovali i brojne druge aplikacije, veb-sajtove, veb-servise i svojim klijentima pružali najraznovrsnije usluge iz oblasti informacionih tehnologija.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od naših IT usluga, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme na ovom veb-sajtu!