PROJEKTI
 
LINKOVI
WinSped.com
 

"Carinska skladišta online 2014"

 
Aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.
Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa
 "Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu" (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i

objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije

On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer nije potrebna nikakva instalacija programa, niti je korisnik uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je rad doslovno moguć i na mobilnim platformama ili tablet uređajima ! Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se pomoću korisničkog imena i lozinke prijavljuju u aplikaciju i podaci su na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica..