PROJEKTI
 
LINKOVI
WinSped.com
 

WinŠped.log 2015

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja objedinjeno okruženje za podršku poslovima logistike u spoljnoj trgovini. Prvenstveno je namenjen firmama koje sa bave spoljnom trgovinom (uvoz-izvoz) ili pružanjem usluga posredovanja u carinskom postupku (špedicija). Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje ove firme svakodnevno obavljaju.

Program je podeljen u više celina (modula):

  1. WinŠped 3 - modul za obradu i elektronsko podnošenje (EPD) carinskih isprava
  2. WinŠped.NET - modul u razvoju, koji će omogućavati online način rada
  3. Magacini - modul namenjen prvenstveno automatizaciji vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina
  4. NCTS - obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu
  5. Fakturisanje - automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula
  6. PUR/PIR - automatizovano vođenje evidencije o privremeo uvezenoj robi - aktivno oplemenjivanje i nepromenjeno stanje
  7. Opšti - opšti modul koji sadrži bazu podataka o komitentina, korisnicima programa, šifarnike, podešavanja programa i sl.

Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini (D-broj zapisnika o verifikaciji programa kod Uprave carina: 148-29-092-02-259/2/2015 od 27.11.2015.). Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden je na par klikova mišem!

 Podržan je rad sa svim aktuelnim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima (Pošta, PKS, MUP, Halcom...)

Program "WinŠped.log 2015" je nasledio program "WinŠped 2" koji je bio u upotrebi od 2004. godine.