PROJEKTI
 
LINKOVI
WinSped.com
 

Web aplikacija "WebPUR"

RAD NA OVOJ APLIKACIJI JE PRIVREMENO OBUSTAVLJEN, ALI UKOLIKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU VRSTU APLIKACIJE, MODUL ZA OVAJ POSTUPAK JE REALIZOVAN U OKVIRU PROGRAMA "WinŠped.log 2015" www.WinSped.com

Web aplikacija "WebPUR" omogućava kompletno vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi u postupku aktivnog oplemenjivanja. Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih normativa moguće je kreiranje izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i o realizaciji dobijenih proizvoda. 
Aplikacijom je moguće kreirati izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i/ili okončanja postupaka.Sem za potrebe carinskih formalnosti, izveštaje možete koristiti i za praćenje proizvodnje, kalkulacije cena dobijenih proizvoda i sl.

Planira se objedinjavanje ove aplikacije sa aplikacijom "WebFakture", kako bi se, na osnovu kreirane otpremnice izradila i faktura za robu.  Većim firmama aplikacija može da posluži kao dopunska aplikacija i olakša im izradu izveštaja o stanju i praćenju robe, koje zahtevaju carinski organi kod postupaka aktivnog oplemenjivanja, dok za manje firme, kojima su tzv. lon-poslovi pretežna aktivnost, može biti idealna, jer sem evidencija o privremeno uvezenoj robi, može poslužiti i kao aplikacija za interno vođenje evidencija o robi i praćenje proizvodnje.