PROJEKTI
 
LINKOVI
WinSped.com
 

Projekti koje smo relaizovali ili u čiju realizaciju smo uključeni:

WinŠped.log 2015

WinŠped.log 2015
Program predstavlja naslednika programa "WinŠped 2". Trenutno je završen i verifikovan modul za NCTS, a očekujemo da uskoro uđemo u proces verifikacije programa za elektronsko podnošenje isprava carini (EPD) i za aostale carinske postupke (JCI, SD...). Sem poslova koje je obuhvatao njegov prethodnik, ovaj program obuhvata i evidenciju carinkih skladišta i fakturianje.

eFitVet

eFitVet
Program eFitVet je namenjen za elektronsko podnošenje zahteva graničnoj fito i veterinarskoj inspekciji. Program je još u fazi razvoja i testiranja, a početak primene ovog postupka najavljen je za prvi kvartal 2018. godine. 

WebFakture

Web Fakture 2014
Web aplikacija za on-line kreiranje, obradu i štampu faktura za manje firme. U aplikaciji je definisano nekoliko šablona faktura, ali postoji mogućnost izrade forme fakture po želji korisnika.

Carinska skladišta online

Carinska skladišta online 2014
Web aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.
Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima. 

WebPUR

WebPUR 2013
Web aplikacija "WebPUR 2014" omogućava kompletno vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi u postupku aktivnog oplemenjivanja. Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih normativa moguće je kreiranje izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i o realizaciji dobijenih proizvoda. 

WinŠped 2

WinŠped 2
Program za obradu i elektronsko podnošenje isprava u carinskom postupku. Program "WinŠped 2" je namenjen prvenstveno firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija). Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje posrednici u carinskom postupku svakodnevno obavljaju.

WinŠped.NET


Ova WEB aplikacija je u ranoj fazi izrade i predstavljaće dopunu programu "WinŠped.LOG", gde će biti omogućena obrada carinskih isprava na internetu (on-line).
Uskoro će biti realizovan pristup WEB sajtu sa beta demo verzijom...
Razvoj ovog projekta je privremeno obustavljen!